ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN PHONG SƠN

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Hà Văn Đường

Bí thư Đảng uỷ

0782499299

2

Vũ Văn Chuyền

Phó bí thư TT Đảng uỷ

0888040678

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHONG SƠN

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Hà Văn Đường

Bí thư Đảng uỷ

0868641025

2

Lê Anh Hưng

PCT HĐND

0919761423

 UBND THỊ TRẤN PHONG SƠN

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Lê Anh Tuấn

PBT Chủ tịch UBND

0949279678

3

Hoàng Minh Nam

PCT UBND

0918380376

4

Nguyễn Công Hoan

PCT UBND

0332029678

5

Nguyễn Văn Long

Văn phòng- Cấp ủy

0948235222

6

Trịnh Thị Vân

Văn phòng- UBND

0942744891

7

Nguyễn Văn Cường

Địa chính-XD

0812404888

8

Nguyễn Chí Thanh

Kế toán- Tài chính

0987435464

9

Đỗ Thị Thương

Văn hóa – Chính sách

0975416575

10

Mai Xuân Lợi

Văn hóa - TTTT

0949127225

11

Bùi Thị Uyên

Tư pháp - hộ tịch

0886268263

12

Vũ Thị Nhung

Tư pháp - hộ tịch

0942839888

13

Yên Hồng Hạnh

Địa chính - NN

0984437430

14

Lê Huy Hải

Trưởng công an

0978242999

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THỊ TRẤN

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Hà Văn Tuấn

Chủ tịch MTTQ

0941255469

2

Đỗ Thị Huệ

PCT MTTQ

0984470889

1

Đặng Thị Minh

Chủ tịch Hội ND

0918055701

2

Nguyễn Thị Tuyết Minh

PCT Hội ND

0368029035

3

Trần Anh Hòa

Chủ tịch Hội CCB

0982496199

4

Cao Nguyên Thủy

PCT hội CCB

0943348555

6

Nguyễn Thị Lan

Chủ tịch Hội PN

0914767138

7

Nguyễn Thị Ba

PCT hội PN

0915845898

8

Trần Thị Thúy

Bí thư đoàn TN

0986517228

9

Phạm Xuân Tiệp

PBT đoàn TN

0988714393