Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 69/KH-UBND10/04/2024KẾ HOẠCH Triển khai cài đặt chữ ký số điện tử cho ngƣời dân trên địa bàn Thị trấn Phong Sơn năm 2024
Số 114/QĐ-UBND10/04/2024QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
Sô 3304/QĐ-UBND28/12/2023Quyết định Về việc công nhận Thị trấn Phong Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023
Số 76/2023/NĐ-CP20/11/2023Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Số 1198/QĐ-TTg13/11/2023Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật Giao dịch điện tử
Số 147/KH-UBND01/11/2023KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị trấn Phong Sơn năm 2023
Số 131/KH-UBND26/09/2023Tham gia Hội thi Thể thao truyền thống các dân tộc huyện Cẩm Thủy năm 2023
Số 204/UBND-NN21/8/2023V/v tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc đánh bắt giun đất bằng kích điện, hoá chất trên địa bàn huyện.
Số 63/2023/NĐ-CP18/8/2023NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN SỐ 42/2009/QH12, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 09/2022/QH15
Số 2898/UBND-VHTT15/08/2023V/v thông tin tuyên truyền hướng dẫn đăng ký tham gia"Giải thưởng Thành phố thôngminh Việt Nam 2023".
Số: 114/KH-UBND03/08/2023Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
1769/UBND-VP27/07/2023V/v giao triển khai Quyết định số 1033/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết TTHC năm 2023.
số 04/2023/TT-BTTTT31/05/2023THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số 170/SGTVT-QLPT&NL04/04/2023Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
01/TT.CNTT-CĐS23/03/2023Bài tuyên truyền: Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
số 630/QĐ- UBND27/02/2023Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Số 434/QĐ-UBND26/02/2023Quyết định: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungbãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thôngUBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hoá
Số 278/QĐ-UBND17/01/2023QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022
Số 25/2022/TT-BTTTT31/12/2022Quy định việc xác định vệt tư, nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghệ thông tin nội dung số, phần mềm
Số 22/2022/TT-BTTTT29/11/2022Thông tư. Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện"
Số 22/2022/TT-BTTTT29/11/2022Ban hành "Quy chuẩn Quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện"
Số 17/2022/TT-BTTTT29/11/2022Ban hành "Quy chuẩn ký thuật Quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - phần truy nhập vô tuyến"
Số 18/2022/TT-BTTTT29/11/2022Ban hành "Quy chuẩn ký thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz"
Số 19/2022/TT - BTTTT29/11/2022Ban hành "Quy chuẩn ký thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất"
Số 20/2022/TT- BTTTT29/11/2022Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quyoocs gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất"
Số 21/2022/TT- BTTTT29/11/2022Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm góc điện thoại di động mặt đất công cộng"
Số 15/2022/TT- BTTTT31/10/2022Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg, ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
NĐ 42/2002/NĐ-CP27/10/2022Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nha nước trên môi trường mạng
Số 02/CTPH-STTTT-HHDN14/10/2022Chương trình phối hợp công tác truyền thông giữa Sở Thông tin truyền thông và Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa
Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT14/10/2022Hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP