Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn

Sáng ngày 27/6/2023 Đảng ủy Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn

Sáng ngày 27/6/2023 Đảng ủy Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đăng lúc 9 tháng trước · 0 lượt xem

Hội nghị tực tuyến Ban tuyên giáo Trung ương

Sáng ngày 06/4/2022 Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu Ban tuyến giáo cấp xã, thị trấn.

Đăng lúc 2 năm trước · 65 lượt xem

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết của Đảng đến Chi bộ, Đảng viên.

Ngày 22/9/2021 Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt , triển khai các quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị và các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.

Đăng lúc 2 năm trước · 335 lượt xem

Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 08/7/2020 Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn tổ chức ..........

Đăng lúc 3 năm trước · 343 lượt xem

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 03 và 04/5/2020 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị Trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy đã thành công tốt đẹp.

Đăng lúc 3 năm trước · 980 lượt xem