Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy

Ngày 21/03/2021 00:00:00

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy

Phong Sơnlà mộtthị trấnthuộchuyệnCẩm Thủy,tỉnhThanh Hóa,Việt Nam.

Tên của thị trấn được ghép từ tên của hai xã cũ là Cẩm Phong và Cẩm Sơn.

Địa lý

Thị trấn Phong Sơn nằm ở trung tâm của huyệnCẩm Thủy, có vị trí địa lý:

· Phía đông giáp các xãCẩm Ngọc,Cẩm Yên

· Phía tây giáp các xãCẩm Bình,Cẩm Giang

· Phía nam giáp xãCẩm Châu

· Phía bắc giáp xãCẩm Tú.

Thị trấn Phong Sơn có diện tích 34,42km², dân số năm 2018 là 18.840 người, mật độ dân số đạt 547 người/km².[1]

Lịch sử

Phần lớn địa bàn thị trấn Phong Sơn hiện nay trước đây vốn là hai xã Cẩm Phong và Cẩm Sơn thuộc huyện Cẩm Thủy.

Năm1989, một phần diện tích và dân số của xã Cẩm Sơn được tách ra để thành lập thị trấn Cẩm Thủy.

Năm2009, giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất thuộc huyệnYên Định, chuyển 114,95 ha diện tích tự nhiên và 205 người do thị trấn nông trường Thống Nhất quản lý về xã Cẩm Sơn[3]. Xã Cẩm Sơn có diện tích 23,00km²[3], dân số là 5.676 người[3], mật độ dân số đạt 247 người/km².

Trước khi sáp nhập, thị trấn Cẩm Thủy có diện tích 3,71km², dân số là 6.341 người, mật độ dân số đạt 1.709 người/km². Xã Cẩm Sơn có diện tích 22,78km², dân số là 5.488 người, mật độ dân số đạt 241 người/km². Xã Cẩm Phong có diện tích 7,93km², dân số là 7.011 người, mật độ dân số đạt 884 người/km².

Ngày16 tháng 10năm2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa (nghị quyết có hiệu lực từ ngày1 tháng 12năm2019)[1]. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Cẩm Phong, Cẩm Sơn và thị trấn Cẩm Thủy để thành lập thị trấn Phong Sơn.

Giao thông

Thị trấn cóQuốc lộ 217, tỉnh lộ 519 vàĐường Hồ Chí Minhchạy qua.

Tọa độ:Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WMA_button2b.png/17px-WMA_button2b.png20°11′14″B105°28′11″ĐTọa độ:Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WMA_button2b.png/17px-WMA_button2b.png20°11′14″B105°28′11″Đ

Diện tích

34,42 km²[1]

Tổng cộng

18.840 người

Mật độ

547 người/km²

Mã hành chính

15127[2]

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy

Đăng lúc: 21/03/2021 00:00:00 (GMT+7)

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy

Phong Sơnlà mộtthị trấnthuộchuyệnCẩm Thủy,tỉnhThanh Hóa,Việt Nam.

Tên của thị trấn được ghép từ tên của hai xã cũ là Cẩm Phong và Cẩm Sơn.

Địa lý

Thị trấn Phong Sơn nằm ở trung tâm của huyệnCẩm Thủy, có vị trí địa lý:

· Phía đông giáp các xãCẩm Ngọc,Cẩm Yên

· Phía tây giáp các xãCẩm Bình,Cẩm Giang

· Phía nam giáp xãCẩm Châu

· Phía bắc giáp xãCẩm Tú.

Thị trấn Phong Sơn có diện tích 34,42km², dân số năm 2018 là 18.840 người, mật độ dân số đạt 547 người/km².[1]

Lịch sử

Phần lớn địa bàn thị trấn Phong Sơn hiện nay trước đây vốn là hai xã Cẩm Phong và Cẩm Sơn thuộc huyện Cẩm Thủy.

Năm1989, một phần diện tích và dân số của xã Cẩm Sơn được tách ra để thành lập thị trấn Cẩm Thủy.

Năm2009, giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất thuộc huyệnYên Định, chuyển 114,95 ha diện tích tự nhiên và 205 người do thị trấn nông trường Thống Nhất quản lý về xã Cẩm Sơn[3]. Xã Cẩm Sơn có diện tích 23,00km²[3], dân số là 5.676 người[3], mật độ dân số đạt 247 người/km².

Trước khi sáp nhập, thị trấn Cẩm Thủy có diện tích 3,71km², dân số là 6.341 người, mật độ dân số đạt 1.709 người/km². Xã Cẩm Sơn có diện tích 22,78km², dân số là 5.488 người, mật độ dân số đạt 241 người/km². Xã Cẩm Phong có diện tích 7,93km², dân số là 7.011 người, mật độ dân số đạt 884 người/km².

Ngày16 tháng 10năm2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa (nghị quyết có hiệu lực từ ngày1 tháng 12năm2019)[1]. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Cẩm Phong, Cẩm Sơn và thị trấn Cẩm Thủy để thành lập thị trấn Phong Sơn.

Giao thông

Thị trấn cóQuốc lộ 217, tỉnh lộ 519 vàĐường Hồ Chí Minhchạy qua.

Tọa độ:Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WMA_button2b.png/17px-WMA_button2b.png20°11′14″B105°28′11″ĐTọa độ:Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/WMA_button2b.png/17px-WMA_button2b.png20°11′14″B105°28′11″Đ

Diện tích

34,42 km²[1]

Tổng cộng

18.840 người

Mật độ

547 người/km²

Mã hành chính

15127[2]