Đại hội lần thư nhất UB MTTQ Thị trấn Phong Sơn

Ngày 04/07/2020 09:24:42

Đại hội lần thư nhất nhiệm kỳ 2019-2024 UB MTTQ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 29/6/2020 thành công tốt đẹp.

Theo quy định và nhiệm kỳ hoạt động thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị trấn Phong Sơn phải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 vào cuối năm 2019. Song do thực hiện công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào ngày 01/12/2019 do sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp xã đó là Thị trấn Cẩm Thủy, xã Cẩm Phong và xã Cẩm Sơn. Ngay sau khi thực hiện sáp nhập và thành lập mới, từ Đảng bộ, chính quyền đếncác tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn đã triển khai ngay việc thực hiện sáp nhập theo đúng quy trình, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã Hội nghị công bố quyết định hợp nhất tổ chức từ 3 đơn vị cũ, thành lập UB MTQT Thị trấn Phong Sơn để bắt tay vào hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng UB MTTQ là đầu tầu, là người tổ chức và giám sát việc thực hiện và sáp nhập và thành lập mới của các tổ chức khác trong hệ thống... Vì thế, đây là Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 của UB MTTQ Việt Nam Thị trấn Phong Sơn.
Do làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội và trong điều kiện tất cả các tổ chức chính trị, xã hội của Thị trấn Phong Sơn đã ổn định về tổ chức, từ Thị trấn đến các thôn, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, là điều kiện tốt nhất để Đại hội được diễn ra chỉ trong 1/2 ngày, song hết sức nghiêm túc, chất lượng, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới và phát triển.
Tham dự Đại hội: - Về phía huyện có: Đ/c Ngô Anh Thúy - Thường vụ huyện ủy - Chủ tịch UB MTTQ huyện cùng đoàn công tác.
- Về phía Thị trấn có: Đ/c Hà Văn Đường - HUV, Bí thư Đảng bộ; Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn - PBT, chủ tịch HĐND; Đ/c Đỗ Văn Liên - PBT, chủ tịch UBND và các cán bộ Đảng ủy, HDND, UBND, MTTQ, các đoàn thể Thị trấn, cùng với 146 đại biểu đến từ các thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị trấn.
Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động MTTQ từ trước khi sáp nhập của 3 đơn vị cũ, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2020 sau khi sáp nhập, đã thể hiện được vai trò, chức năng của MTTQ đối với hoạt động của Thị trấn mới được thành lập, đặc biệt là việc bố trí, xắp xếp cán bộ sau sáp nhập được xem là một trong những việc khó khăn nhất, song đến nay đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đã thực hiện đúng quy trình dân chủ, công khai, minh bạch và bỏ phiếu kín để bầu ra UB MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 gồm cố: Ông Hà Văn Tuấn - TVĐU làm chủ tịch; Bà Đỗ Thị Huệ làm PCT; Và các ủy viên ủy ban kiêm nhiệm gồm: Ông Trần Anh Hòa - Chủ tịch Hội CCB; Ông Nguyễn Ngọc Sơn - PBT thường trực ĐU; Bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội Phụ nữ.
Đại hội đã kết thúc trong niềm vui tươi phấn khởi của gần 200 đại biểu tham dự, niềm tin tưởng, tự hào được thể hiện rõ trên nét mặt của từng người, họ tươi cười vui vẻ và đua nhau lên sân khấu, nơi có phông chính Đại hội để chụp ảnh lưu niệm, thể hiện sự trân trọng một cuộc Đại hội thành công tốt đẹp.
8ebd39e5d6742b2a7265.jpg

6e9c66a57424897ad035.jpg
6e9c66a57424897ad035.jpg
Đại hội lần thư nhất UB MTTQ Thị trấn Phong Sơn

Đăng lúc: 04/07/2020 09:24:42 (GMT+7)

Đại hội lần thư nhất nhiệm kỳ 2019-2024 UB MTTQ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 29/6/2020 thành công tốt đẹp.

Theo quy định và nhiệm kỳ hoạt động thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị trấn Phong Sơn phải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 vào cuối năm 2019. Song do thực hiện công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào ngày 01/12/2019 do sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp xã đó là Thị trấn Cẩm Thủy, xã Cẩm Phong và xã Cẩm Sơn. Ngay sau khi thực hiện sáp nhập và thành lập mới, từ Đảng bộ, chính quyền đếncác tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn đã triển khai ngay việc thực hiện sáp nhập theo đúng quy trình, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã Hội nghị công bố quyết định hợp nhất tổ chức từ 3 đơn vị cũ, thành lập UB MTQT Thị trấn Phong Sơn để bắt tay vào hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng UB MTTQ là đầu tầu, là người tổ chức và giám sát việc thực hiện và sáp nhập và thành lập mới của các tổ chức khác trong hệ thống... Vì thế, đây là Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 của UB MTTQ Việt Nam Thị trấn Phong Sơn.
Do làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội và trong điều kiện tất cả các tổ chức chính trị, xã hội của Thị trấn Phong Sơn đã ổn định về tổ chức, từ Thị trấn đến các thôn, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, là điều kiện tốt nhất để Đại hội được diễn ra chỉ trong 1/2 ngày, song hết sức nghiêm túc, chất lượng, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới và phát triển.
Tham dự Đại hội: - Về phía huyện có: Đ/c Ngô Anh Thúy - Thường vụ huyện ủy - Chủ tịch UB MTTQ huyện cùng đoàn công tác.
- Về phía Thị trấn có: Đ/c Hà Văn Đường - HUV, Bí thư Đảng bộ; Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn - PBT, chủ tịch HĐND; Đ/c Đỗ Văn Liên - PBT, chủ tịch UBND và các cán bộ Đảng ủy, HDND, UBND, MTTQ, các đoàn thể Thị trấn, cùng với 146 đại biểu đến từ các thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thị trấn.
Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động MTTQ từ trước khi sáp nhập của 3 đơn vị cũ, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2020 sau khi sáp nhập, đã thể hiện được vai trò, chức năng của MTTQ đối với hoạt động của Thị trấn mới được thành lập, đặc biệt là việc bố trí, xắp xếp cán bộ sau sáp nhập được xem là một trong những việc khó khăn nhất, song đến nay đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đã thực hiện đúng quy trình dân chủ, công khai, minh bạch và bỏ phiếu kín để bầu ra UB MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 gồm cố: Ông Hà Văn Tuấn - TVĐU làm chủ tịch; Bà Đỗ Thị Huệ làm PCT; Và các ủy viên ủy ban kiêm nhiệm gồm: Ông Trần Anh Hòa - Chủ tịch Hội CCB; Ông Nguyễn Ngọc Sơn - PBT thường trực ĐU; Bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội Phụ nữ.
Đại hội đã kết thúc trong niềm vui tươi phấn khởi của gần 200 đại biểu tham dự, niềm tin tưởng, tự hào được thể hiện rõ trên nét mặt của từng người, họ tươi cười vui vẻ và đua nhau lên sân khấu, nơi có phông chính Đại hội để chụp ảnh lưu niệm, thể hiện sự trân trọng một cuộc Đại hội thành công tốt đẹp.
8ebd39e5d6742b2a7265.jpg

6e9c66a57424897ad035.jpg
6e9c66a57424897ad035.jpg