UBND Thị trấn Phong Sơn triển khai thực hiện Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND, ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 17/04/2020 00:00:00

Thực hiện công văn số 655/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND huyện V/v thực hiện Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh. Sáng ngày 16/4/2020 CT UBND Thị trấn Phong Sơn đã triệu tập cuộc họp đột xuất BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai tinh thần Công điện khẩu sô 09 của tỉnh.

Thực hiện công văn số 655/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND huyện V/v thực hiện Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh. Sáng ngày 16/4/2020 CT UBND Thị trấn Phong Sơn đã triệu tập cuộc họp đột xuất BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai tinh thần Công điện khẩu sô 09 của tỉnh.
Cuộc họp đột xuất chỉ diễn ra trong vòng 40 phút. Thông qua nội dung Công điện 09 của tỉnh, đánh giá tình hình thực tế của địa phương sau thời điểm ngày 15/4/2020 thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về Cách ly toàn xã hội, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Nắm qua các kênh thông tin trong một số bộ phận nhân dân đã có những động thái chuẩn bị hoạt động trở lại sau thời điểm ngày 15/4, đặc biệt là về các quán ăn sáng. Ngay sau cuộc họp các thành viên BCĐ đã chia thành 3 tổ công tác trực tiếp đến tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn triển khai tinh thần Công điện, tổ chức cho Đài truyền thanh Thị trấn phát thông báo, cùng với các cụm loa tuyên truyền của các thôn, tổ dân phố thông báo nội dung Công điện số 09 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời đến trực tiếp các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuộc diện tạm dừng hoạt động để thông báo và ký cam kết thực hiện.
Hiệu quả của việc triển khai kịp thời nội dung Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về "Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19" đã được thể hiện rõ nét và tạo được sự đồng thuận của nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.cau cam thuy cam phong.jpg
20180603_135637-1.png
Tuyến đường trục chính trung âm Thị trấn Phong Sơn (Cầu Cẩm Thủy, đường Hồ Chí Minh).

89467845_2945020002391336_1850963233347731456_o.jpg
Bế Cửa Hà, khu di tích lịch sử Thị Trấn Phong Sơn.

UBND Thị trấn Phong Sơn triển khai thực hiện Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND, ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đăng lúc: 17/04/2020 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 655/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND huyện V/v thực hiện Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh. Sáng ngày 16/4/2020 CT UBND Thị trấn Phong Sơn đã triệu tập cuộc họp đột xuất BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai tinh thần Công điện khẩu sô 09 của tỉnh.

Thực hiện công văn số 655/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND huyện V/v thực hiện Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh. Sáng ngày 16/4/2020 CT UBND Thị trấn Phong Sơn đã triệu tập cuộc họp đột xuất BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai tinh thần Công điện khẩu sô 09 của tỉnh.
Cuộc họp đột xuất chỉ diễn ra trong vòng 40 phút. Thông qua nội dung Công điện 09 của tỉnh, đánh giá tình hình thực tế của địa phương sau thời điểm ngày 15/4/2020 thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về Cách ly toàn xã hội, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Nắm qua các kênh thông tin trong một số bộ phận nhân dân đã có những động thái chuẩn bị hoạt động trở lại sau thời điểm ngày 15/4, đặc biệt là về các quán ăn sáng. Ngay sau cuộc họp các thành viên BCĐ đã chia thành 3 tổ công tác trực tiếp đến tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn triển khai tinh thần Công điện, tổ chức cho Đài truyền thanh Thị trấn phát thông báo, cùng với các cụm loa tuyên truyền của các thôn, tổ dân phố thông báo nội dung Công điện số 09 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời đến trực tiếp các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuộc diện tạm dừng hoạt động để thông báo và ký cam kết thực hiện.
Hiệu quả của việc triển khai kịp thời nội dung Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về "Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19" đã được thể hiện rõ nét và tạo được sự đồng thuận của nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.cau cam thuy cam phong.jpg
20180603_135637-1.png
Tuyến đường trục chính trung âm Thị trấn Phong Sơn (Cầu Cẩm Thủy, đường Hồ Chí Minh).

89467845_2945020002391336_1850963233347731456_o.jpg
Bế Cửa Hà, khu di tích lịch sử Thị Trấn Phong Sơn.