Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn

Ngày 06/04/2025 00:00:00

Sáng ngày 27/6/2023 Đảng ủy Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 27/6/2023 Đảng ủy Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Hội nghị do các đồng chí Hà Văn Đường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ; Đồng chí Vũ Văn Chuyền, phó bi thư thường trực và Đồng chí Lê Anh Tuấn, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND đồng chủ trì.
IMG20230627083055.jpg
IMG20230627073156.jpg
Thành viên tham dự hội nghị gồm các đồng chí Bí thư 27 chi bộ trực thuộc, 16 đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố, toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động Thị trấn Phong Sơn.
Báo cáo sơ kết trình tại hội nghị do đồng chí Vũ Văn Chuyền trình bày, nêu tóm tắt kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt nêu rõ ràng, chi tiết cụ thể nhưng nội dung còn hạn chế, tồn tại và nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu huyện giao và đảng bộ đề ra trong năm 2023, đặc biệt là Nghị của của Đảng ủy số 34 về xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023.
Phần thảo luận được đồng chí Chủ tịch UBND duy trì, gợi ý thảo luận, các ý kiến phát biểu sôi nổi, tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay trong hội nghị, thể hiện tinh thần quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành vượt mức theo phương hướng nhiệm vụ đề ra trong bản báo cáo tại hội nghị.IMG20230627073156.jpg

IMG20230627073156.jpg


IMG20230627073133.jpg
Ảnh: Đồng Chí Hà Văn Đường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ Thị trấn.

IMG20230627083109.jpg

Ảnh: Đồng Chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Phong Sơn.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn

Đăng lúc: 06/04/2025 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 27/6/2023 Đảng ủy Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 27/6/2023 Đảng ủy Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Hội nghị do các đồng chí Hà Văn Đường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ; Đồng chí Vũ Văn Chuyền, phó bi thư thường trực và Đồng chí Lê Anh Tuấn, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND đồng chủ trì.
IMG20230627083055.jpg
IMG20230627073156.jpg
Thành viên tham dự hội nghị gồm các đồng chí Bí thư 27 chi bộ trực thuộc, 16 đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố, toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động Thị trấn Phong Sơn.
Báo cáo sơ kết trình tại hội nghị do đồng chí Vũ Văn Chuyền trình bày, nêu tóm tắt kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt nêu rõ ràng, chi tiết cụ thể nhưng nội dung còn hạn chế, tồn tại và nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu huyện giao và đảng bộ đề ra trong năm 2023, đặc biệt là Nghị của của Đảng ủy số 34 về xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023.
Phần thảo luận được đồng chí Chủ tịch UBND duy trì, gợi ý thảo luận, các ý kiến phát biểu sôi nổi, tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay trong hội nghị, thể hiện tinh thần quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành vượt mức theo phương hướng nhiệm vụ đề ra trong bản báo cáo tại hội nghị.IMG20230627073156.jpg

IMG20230627073156.jpg


IMG20230627073133.jpg
Ảnh: Đồng Chí Hà Văn Đường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ Thị trấn.

IMG20230627083109.jpg

Ảnh: Đồng Chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Phong Sơn.