TT

Họ và tên

Chưc vụ

Số ĐT

 

Ghi chú

 

1

Hà văn Đường

Bí thư đảng bộ

0782499299

 

2

Nguyễn Ngọc Sơn

PBT TT; CTHĐND

0961040789

 

3

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

0965981789

 

4

Hoàng Minh Nam

PCT UBND-KT

0918380376

 

5

Nguyễn Công Hoan

PCT UBND-VH

0886288990

 

6

Hà Văn Tuấn

CT UBMTTQVN TT

0941255469

 

7

Lê Anh Hưng

PCT HĐND

0919761423

 

8

Trương Văn Anh

CHT Quân sự

0339186453

 

9

Nguyễn Thị Lan

CT hội phụ nữ

0936959919

 

10

Hoàng Sỹ Huy

CT hội nông dân

0989366858

 

11

Trần Thị Thúy

CC văn hóa

0986517228

từ 07/01/22

12

Trần Anh Hòa

CT hội CCB

0982496199

 

13

Nguyễn Văn Long

Văn phòng-TK

0948235222

 

14

Nguyễn Đức Hạnh

Văn phòng-TK

0982518199

 

15

Trịnh Thị Vân

Văn phòng-TK

0942744891

 

16

Nguyễn Văn Cường

Địa chính-XD

0812404888

 

17

Nguyễn Chí Thanh

KT-TC

0987435464

 

18

Đỗ Thị Thương

Văn hóa - CS

0975416575

 

19

Mai Xuân Lợi

Văn hóa - TTTT

0948127225

 

20

Bùi Thị Uyên

Tư pháp - hộ tịch

0886268263

 

21

Vũ Thị Nhung

Tư pháp - hộ tịch

0942839888

 

22

Yên Hồng Hạnh

Địa chính - NN

0984437430

 

23

Nguyễn Thị Tiếp

Tư pháp-hộ tịch

0773211536

 

24

Đặng Thị Minh

Tư pháp - hộ tịch

0918055701

 

25

Lê Huy Hải

Trưởng công an

0978242999

CA Cquy