Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày 03/11/2023 00:00:00

Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tích cực tổ chức các hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tích cực tổ chức các hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
ngày plvn.jpg